free website templates

KORLÁTOZOTT MENNYISÉGBEN

Szakács Péter, 2016. augusztus 18.

Az ADR 2011-es változása teljesen átírja a korlátozott mennyiségben csomagolt áruk szállítási szabályait. Az eddigi szabályok, a korlátozott mennyiségben csomagolt áruk szállítását kivették az ADR további fejezeteinek a hatálya alól, ha betartották az ezekre előírt szabályokat. 2011-től kezdve ez annyiban módosul, hogy pontosítják, hogy az ADR mely fejezetei vonatkoznak az ilyen szállításokra is.

A korlátozott mennyiségben csomagolt áruk szállítására az ADR alábbi részeinek idevonatkozó része kötelező:

- az 1. Rész 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9 fejezete;
- a 2. Rész;
- a 3. Rész 3.1, 3.2, 3.3 fejezete (kivéve a 61, 178, 181, 220, 274, 625, 633 és 650 e) különleges előírást);
- a 4. Rész 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4 – 4.1.1.8 bekezdése;
- az 5. Rész 5.1.2.1 a) i) és b) pontja, az 5.1.2.2, 5.1.2.3, 5.2.1.9 bekezdése és az 5.4.2 szakasza;
- a 6. Rész 6.1.4 szakasz gyártási előírásai, a 6.2.5.1 és 6.2.6.1 – 6.2.6.3 bekezdés;
- a 7. Rész 7.1 fejezete és a 7.2.1, 7.2.2, 7.5.1 (kivéve a 7.5.1.4 bekezdést), szakasza, 7.5.2.4 bekezdése, 7.5.7, 7.5.8 és 7.5.9 szakasza; és
- a 8. Rész 8.6.3.3 bekezdése és 8.6.4 bekezdése

A pontosítások eredményeképpen, 2011. július 1-től kötelező a korlátozott mennyiségben csomagolt áruk szállításában részvevőknek az ADR 1.3 fejezete szerinti oktatásban részesülniük.

Az alábbiakban összefoglaltuk a korlátozott mennyiségre vonatkozó szabályokat:

Korlátozott mennyiségben csomagolt árukat kizárólag kombinált csomagolásban szabad szállítani! 

A küldeménydarab össztömege nem haladhatja meg a 30 kg-ot, illetve a zsugorfóliás vagy nyújtható fóliás alátéttálcás külső csomagolások esetében a 20 kg-ot.

CSAK EGY UGRÁS A
WEBSHOP

Letölthető a részletes oktatási tematika a lőszerek szállításáról

Általánosan betartandó előírások a csomagolásokra:

A veszélyes árukat olyan, jó minőségű csomagolóeszközbe kell csomagolni, amely elég erős ahhoz, hogy ellenálljon azoknak az igénybevételeknek, ütődéseknek, amelyeknek rendes körülmények között a szállítás során, a szállítóeszközök közötti átrakás, a szállítóeszközből a raktárba való berakodás során ki van téve, illetve amelyek akkor léphetnek fel, amikor további kézi vagy gépi árukezelés céljából a rakodólapról vagy az egyesítőcsomagolásból eltávolítják.

A csomagolóeszközöket úgy kell gyártani és lezárni, hogy a szállításra kész küldeménydaraboknál elkerülhető legyen a tartalom bármilyen szivárgása vagy kiszóródása.
Ez a szokásos szállítási körülmények között különösen a rezgésekből, illetve a hőmérséklet, a páratartalom vagy a nyomás változásából adódhat (pl. a tengerszint feletti magasság változásának eredményeként).
A csomagolóeszközöket a gyártó előírásai szerint kell lezárni.
Veszélyes anyagnak nem szabad a csomagolóeszköz külsejére tapadnia.
Ezek az el írások egyaránt érvényesek az új, az ismételten felhasznált, az átalakított, ill. a felújított csomagolóeszközökre.

A csomagolóeszközök veszélyes áruval közvetlenül érintkező

- részeit a veszélyes áru nem támadhatja meg, sem lényegesen nem gyengítheti, és

- ezek a részek nem okozhatnak veszélyes hatást, pl. reakció katalizálását vagy a veszélyes áruval való reakciót, és

- nem engedhetik a veszélyes árut áthatolni, ami a szokásos körülmények között veszélyt okozhat.
Szükség esetén a csomagolóeszközt belső bevonattal vagy felületkezeléssel kell ellátni.

Megjegyzés: A polietilénből gyártott műanyag csomagolóeszközök kémiai összeférhetőségére lásd az ADR 4.1.1.19 bekezdését.

Ha a csomagolóeszközt folyadékkal töltik meg, folyadékmentes szabad teret kell hagyni ahhoz, hogy a folyadéknak a szállítás közben elért hőmérsékletek hatására bekövetkező tágulása esetén se a folyadék ki ne szivárogjon, se a csomagolóeszköz ne szenvedjen tartós alakváltozást. Hacsak nincsenek különleges követelmények előírva, a folyadékok 55 °C hőmérsékleten nem tölthetik ki teljesen a csomagolóeszközt.
A belső csomagolásokat a külső csomagolásban úgy kell elhelyezni, hogy a szokásos szállítási feltételek között ne törhessenek el, ne lyukadhassanak ki, és tartalmuk ne szóródhasson vagy folyhasson szét a külső csomagolásban. A folyékony anyagot tartalmazó belső csomagolásokat a zárószerkezetükkel fölfelé, a külső csomagoláson lévő, az 5.2.1.9 bekezdésben előírt, az álló helyzetet jelző nyilaknak megfelelően kell a külső csomagolásban elhelyezni. A törékeny vagy könnyen átlyukasztható belső csomagolásokat, mint az üveg, porcelán, kőagyag vagy bizonyos műanyag csomagolásokat a külső csomagolásban megfelelő tömítőanyag közé kell beágyazni. A tartalom elfolyásának nem szabad a tömítőanyag és a külső csomagolás védő tulajdonságait lényegesen gyengíteni.

Amennyiben egy kombinált csomagolás külső csomagolóeszközét különböző típusú belső csomagolóeszközökkel sikeresen bevizsgálták, ebbe a külső csomagolóeszközbe, ill. nagycsomagolásba a különböző belső csomagolóeszközök tetszőleges kombinációban behelyezhetők. Ezenkívül, a csomagolás további vizsgálata nélkül használhatók a következő belső csomagolóeszköz változatok, ha azonos követelményszintnek felelnek meg:

Azonos méretű vagy kisebb belső csomagolóeszközök használhatók, amennyiben:

- a belső csomagolóeszközök hasonló kialakításúak, mint a bevizsgált belső csomagolóeszközök (pl. alak – hengeres, szögletes stb.);

- a belső csomagolóeszközök szerkezeti anyaga (üveg, műanyag, fém stb.) az eredetileg bevizsgált belső csomagolóeszközökkel azonos vagy nagyobb mértékben ellenálló az ütődéseknél és halmazolásnál fellépő erőkkel szemben;

- a belső csomagolóeszközök nyílásai azonos vagy kisebb átmérőjűek és zárásuk hasonló kialakítású (pl. csavarmenetes kupak, bepattanó fedél stb.);

- elegendő mennyiségű párnázóanyagot használnak a hézagok kitöltésére és a belső csomagolóeszközök jelentősebb elmozdulásának megakadályozására; és

- a belső csomagolóeszközök ugyanolyan helyzetben vannak a külső csomagolóeszközbe elhelyezve, mint a bevizsgált csomagolóeszközök.

Azokból a belső csomagolóeszközökből, amelyekkel bevizsgálták, vagy az előző a) pontban leírt eltérő belső csomagolóeszközökből kevesebb is használható, amennyiben elegendő mennyiségű párnázóanyagot használnak a hézagok kitöltésére és a belső csomagolóeszközök jelentősebb elmozdulásának megakadályozására.

A veszélyes árukat nem szabad más veszélyes áruval vagy egyéb árukkal ugyanazon külső csomagolásba egybe csomagolni, ha egymással veszélyesen reagálnak és

- égést és/vagy jelentős hőfejlődést;
- gyúlékony, fojtó hatású, gyújtó hatású vagy mérgező gázok fejlődését;
- maró anyagok képződését; vagy
- vegyileg nem állandó anyagok képződését okozzák.

Megjegyzés: Az egybecsomagolásra vonatkozó különleges előírásokat lásd az ADR 4.1.10 szakaszában.

Nedvesített vagy hígított anyagokat tartalmazó csomagolások zárószerkezetének olyannak kell lennie, hogy a folyadék (víz, oldószer vagy flegmatizálószer) részaránya szállítás közben ne csökkenjen az előírt határérték alá.

Abban az esetben, ha a küldeménydarabban lévő anyag a hőmérséklet emelkedése vagy más ok miatt gázt bocsát ki, és ennek következtében a küldeménydarabban túlnyomás fejlődhet ki, a csomagolóeszközt szellőző-szerkezettel lehet ellátni, feltéve, hogy a kibocsátott gáz sem gyúlékonysága, sem mérgező tulajdonsága, vagy például a kiszabaduló mennyisége következtében nem okoz veszélyt.

Ha a veszélyes túlnyomás az anyag normális bomlása miatt léphet fel, szellőző-szerkezetet kell alkalmazni. A szellőző-szerkezetet úgy kell kialakítani, hogy a folyadék szivárgása és idegen anyagok behatolása normális szállítási körülmények között elkerülhető legyen, feltéve, hogy a csomagolóeszköz a szállításnak megfelelő helyzetben van.

Megjegyzés: A légi szállítás esetén a küldeménydarabok nem láthatók el szellőző-szerkezettel.

Folyékony anyag csak olyan belső csomagolóeszközbe tölthető, amely megfelelő mértékben ellenáll azon belső nyomásnak, amely benne a normális szállítási körülmények között kialakulhat.

CSOMAG, KONTÉNER ÉS GÉPJÁRMŰ JELÖLÉSE

(Nagyobb méretben megtekinthetők, ha jobb egérgombbal kattint  a képen és a "kép megynitása úja lapon" menüt választja.) 

CSAK EGY UGRÁS A
WEBSHOP

Letölthető a részletes oktatási tematika a lőszerek szállításáról

Ezt olvasta már?

A hulladék ötven árnyalata

Minden vállalkozásnál képződik hulladék aeroszolos flakon, ha máshol nem, akkor a karbantartóknál. Ezeket kiürítésük után hulladékként kell elszállítani, de ez a hulladék az ADR hatálya alá is tartozik. Ha ön is belefutott már abba, hogy nem tudta hogyan adja fel.

A veszélyes áru jelölése

Hogyan kell jelölni a veszélyes árukat? Milyen bárcák feliratok kerülnek a dobozra? Kell-e helyzetjelző nyilakat feltenni a dobozra, és ha kell akkor hova? Ilyen és ehhez hasoinló kérdésekre találja meg a választ cikkünkben.

Korlátozott mennyiségben

Röviden összefoglaljuk amit a korlátozott mennyiségben csomagolt veszélyes áruk csomagolásáról tudni kell.

ADR tanácsdó

Szakács Péter

Elérhetőség

p.szakacs@toxichem.hu

+36 (30) 999 7782

Irodánk

6724 SZEGED

Pulz u. 46b.