website design templates

AEROSZOL HULLADÉK

Szakács Péter, 2016. augusztus 18.

Minden vállalkozásnál képződik hulladék aeroszolos flakon, ha máshol nem, akkor a tmk részlegen. Ezeket kiürítésük után hulladékként kell elszállítani, de ez a hulladék az ADR hatálya alá is tartozik.

Az aeroszolos palackok hulladékként feladására három lehetőség van.

1. Fémhulladék

Amennyiben a munkavédelmi előírásoknak megfelelő módszerrel kilyukasztják a kiürült palackokat, úgy azok már mint fémhulladék értékesíthetők.

2. Sérülésmentes, a kupakokkal együtt gyűjtött palackok.

Ebben az esetben gondoskodni kell arról, hogy a flakonok teljes mértékben kiürített állapotban kerüljenek a hulladékgyűjtőbe.
Az aeroszolos flakonokat TILOS megrongálni, összetaposni, kilyukasztani! A flakonokra vissza kell tenni a gyári kupakjukat a véletlen működés elkerülése végett. A flakonokat jó minőségű, megfelelően erős kartondobozban kell gyűjteni.
Egy kartondoboz legfeljebb 30 kg lehet.
A csomagolást úgy kell kialakítani és elkészíteni, hogy az aeroszol csomagolások elmozdulása és nem szándékos működésbe lépése a szállítás normális körülményei között ne következhessen be.
A kartondobozra az LQ jelölést kell feltenni.

3. Sérült vagy kupak nélküli palackok

Amennyiben a kupakot nem helyezik vissza, akkor a kiürült flakonokat ADR-es hulladékként kell feladni :

Fuvarokmány bejegyzés: UN1950 Hulladék Aeroszolok, 2.1, (D)

A küldeménydarabon fel kell tüntetni az „UN 1950 AEROSZOLOK” feliratot.

A küldeménydarabra fel kell helyezni a 2.1 számú bárcát.

Ez a tétel alkalmazható a hulladékokra vonatkozó különleges előírások szerint feladott, hulladékká vált aeroszol csomagolások újrahasznosítás vagy ártalmatlanítás céljából történő szállításakor is. Ilyen esetben az aeroszol csomagolást nem kell az akaratlan működtetés elleni védelemmel ellátni, feltéve, hogy megtették a szükséges óvintézkedéseket a veszélyes nyomásnövekedés, ill. veszélyes atmoszféra kialakulásának megakadályozására. Azokat az aeroszolokat, amelyek nem szivárognak, ill. nincsenek nagyon deformálódva minősített kartondobozban kell gyűjteni és feladni.

A csomagolóeszközöknek a II csomagolási csoport igénybevételi szintjének kell megfelelniük ( X vagy Y jelöléssel kell rendelkezniük )

UN 1950 hulladék aeroszol csomagolások esetén a csomagolóeszközt a szállítás alatt esetleg szabaddá váló folyadék visszatartására alkalmas eszközzel (pl. nedvszívóanyaggal) kell ellátni. A csomagolóeszközt megfelelően szellőztetni kell, hogy nyomásnövekedés vagy gyúlékony légkör ne alakulhasson ki. A csomagolást úgy kell kialakítani és elkészíteni, hogy az aeroszol csomagolások elmozdulása és nem szándékos működésbe lépése a szállítás normális körülményei között ne következhessen be. Egy-egy kartondoboz bto. tömege legfeljebb 55 kg lehet.

A szivárgó vagy erősen deformálódott aeroszol csomagolásokat kármentő csomagolásban kell szállítani, megfelelő óvintézkedésekkel biztosítva, hogy nem lép fel veszélyes nyomásnövekedés.

Ezt olvasta már?

KELL-E ELEMLÁMPA?

Egy beszélgetés margójára a veszélyes áru mentesített szállításáról

A veszélyes áru jelölése

Hogyan kell jelölni a veszélyes árukat? Milyen bárcák feliratok kerülnek a dobozra? Kell-e helyzetjelző nyilakat feltenni a dobozra, és ha kell akkor hova? Ilyen és ehhez hasoinló kérdésekre találja meg a választ cikkünkben.

Korlátozott mennyiségben

Röviden összefoglaljuk amit a korlátozott mennyiségben csomagolt veszélyes áruk csomagolásáról tudni kell.

ADR tanácsdó

Szakács Péter

Elérhetőség

p.szakacs@toxichem.hu

+36 (30) 999 7782

Irodánk

6724 SZEGED

Pulz u. 46b.