Közlekedés osztrák autópálya alagútakban

Eredeti szöveg német nyelven

395. A szövetségi közlekedési, innovációs és technológiai miniszter rendelete a veszélyes árukkal rendelkező szállítóegységek korlátozásáról az autópálya-alagutakban történő vezetés során. Az 1960-as közúti közlekedési törvény 43. cikke (2) bekezdésének a) pontjával összhangban, 159. sz. Szövetségi törvény. , amelyet a szövetségi törvény, a Federal Law Gazette I 142/2001. sz. törvény módosított, előírja:

Hatálya
1. § Ez a rendelet az 1. függelékben felsorolt ​​kategóriájú alagutakra vonatkozik az autópályákon, a karawankeni alagút kivételével.

Vezetési tilalom
2. § Az 1. § hatálya alá tartozó alagutakban tilos olyan szállítóegységekkel közlekedni, amelyekkel veszélyes árukat szállítanak a veszélyes áruk szállítására vonatkozó előírásoknak megfelelően, és amelyeket ezen előírásoknak megfelelően kell jelölni.

Kivételek
3. § (1) Olyan szállítóegységekkel, amelyeknek a veszélyes áruk szállítására vonatkozó előírásoknak megfelelően narancssárga színű jelöléssel kell rendelkezniük, amelyek számai a kockázat azonosítására szolgálnak a 2. számmal (mint a 20, 225. és 23), vagy a duplikált 3, 4, 5, 6 vagy 8 számok (mint a 33, 333, 336 és 44 esetében) vagy az X betű az előtagja (mint az X423 esetében) vezethető
1. az A kategóriájú alagutakban az 1. függelék szerint, ha a 2. függelék szerinti figyelmeztető lámpával hatékonyan figyelmeztetik, és
2. az 1. melléklet szerinti B kategóriájú alagutakban, ha
   a) a 2. melléklet szerinti figyelmeztető lámpával hatékonyan figyelmeztetik,
   b) rögzítve vannak a szállítóegység mögött a 3. melléklet szerint haladó kísérő járművel és
   c) rajtuk keresztül A következő információk állnak a járművezetők rendelkezésére a kísérő járműben:
         - A fuvarozó neve,
         - A jármű/szállítóegység hivatalos nyilvántartási száma,
         - A fuvarokmány részletei a Be veszélyes áruk szállítása és
         - Az utazás becsült időszaka.

(2) Olyan szállítóegységekkel, amelyeknek a veszélyes áruk szállítására vonatkozó előírásoknak megfelelően narancssárga színű jelöléssel kell rendelkezniük:
1. amelyeknek a veszély azonosítására szolgáló számai eltérnek az (1) bekezdésben felsoroltaktól, vagy
2. amelyeknek nincs a veszély és az anyag azonosítására szolgáló számok az A és B kategóriájú alagutakban vezethetők az 1. melléklet szerint, ha a 2. melléklet szerinti figyelmeztető lámpát használnak a hatékony figyelmeztetésre.

Hatálybalépés, lejárat
4. § (1) Ez a rendelet 2001. december 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével a szövetségi tudományos és közlekedési miniszter rendelete a veszélyes teherszállító járművek korlátozásáról a kétirányú forgalmú autópálya-alagutakban történő vezetéskor, a Federal Law Gazette II 196/1999 sz. lejár. Forstinger 2352 Szövetségi Jogi Közlöny II - Kiadva 2001. november 16-án - 395. szám


1. melléklet

Az 1. § szerinti alagútkategóriák
A kategóriájú alagutak, beleértve a portálszerkezeteket is, legalább 1000 m, de kevesebb mint 5000 m hosszúsággal.
B kategóriás alagutak, beleértve a portálszerkezeteket is, legalább 5000 m hosszúsággal.

2. melléklet

Figyelmeztető lámpa és hatékony figyelmeztetés a 3. szakasz szerint
1. Sárga-piros színű figyelmeztető lámpát kell csatlakoztatni, amely megfelel az EGB 65. sz. Előírása műszaki rendelkezéseinek.
2. A figyelmeztető lámpát úgy kell felszerelni és működtetni, hogy garantálják a hatékony figyelmeztetést.
3. A figyelmeztetés akkor tekinthető hatékonynak, ha
    3.1 a figyelmeztető lámpa fénye minden irányban látható, és
    3.2 a figyelmeztető lámpa legalább 200 m-rel bekapcsol, mielőtt belépne az alagútba, és az alagútban végig működik. 

3. melléklet

Kísérő jármű a 3. szakasz 1. bekezdésének 2 részével összhangban.
A. Felszerelés
1. Figyelmeztető lámpa a hatékony figyelmeztetéshez a 2. függelék szerint, ahol a fénynek jól láthatónak kell lennie a mögötte lévő jármű felé;
2. Berendezések annak biztosítására, hogy a kísérő szállítóegységgel és az alagútfigyelő központtal bármikor biztosítsák a hangos összeköttetéseket mindkét irányban;
3. Tűzoltó készülékek és egyéb berendezések a veszélyes áruk szállítására vonatkozó előírásoknak megfelelően, a kísérő szállítóegység által szállított veszélyes árukkal összhangban.  
B. Személyzet
A kísérő jármű vezetői személyzetének legalább egy tagjának
1. rendelkeznie kell a járművezetők speciális képzéséről szóló tanúsítvánnyal, a veszélyes áruk szállítására vonatkozó osztályoknak és szállítási típusoknak megfelelően. megfelel a kísérő szállítóegységnek
2. ismernie kell a vezetett alagút biztonsági eszközeinek kezelését, és
3. elegendő készséggel, ismerettel és engedéllyel rendelkezik ahhoz, hogy intézkedéseket hozzon a vezetőnek szóló, az előírásokban előírt írásbeli utasításoknak megfelelően. veszélyes áruk szállítására, valamint egyéb kezdeti intézkedésekre a Sürgősségi szolgálatok megállításáig 

Contact details

Phone: +36 (30) 999 7782
Email: p.szakacs@toxichem.hu
Office: Csongradi sgt. 12. SZEGED 6721

  • Copyright (c) 2016 - 2021 Peter Szakács